logo
arrow-icon-left-black
Nov 4, 2020

Norske tech-startups kan ikke vente på at verden skal komme hit

Portrettbilde av to menn

Kun 28 prosent av norske startups lever lenge nok til å feire 5-årsdagen. Av de som overlever er det kun et fåtall som tar steget ut i verden. Skal norske tech-startups snu denne trenden må de sikre seg fotfeste i Norge og samtidig tenke global skalering.

Kronikk: Sigbjørn Nome, administrerende direktør i Ignite Procurement og Mathias Willumsen i Epicenter Oslo. Kronikken ble først publisert på digi.no.

Markedet som startup-selskaper manøvrerer seg i blir stadig mer internasjonalt. For å lykkes som virksomhet og oppnå vekst, må norske selskaper se utenfor Norges grenser. Vi må styrke arenaer som bringer innovative bedrifter sammen for å skape internasjonale mulighetsrom og partnerskap. Det må tenkes globalt fra første stund, og norske startups må legge en tydelig strategi for å vokse utover Norges grenser.

Vi må lære av svenskene

Mens norske bedrifter sliter med å komme seg ut av dødens dal, er Sverige nest best i verdenpå å skape nye selskaper verdisatt til over en milliard. De er kun slått av Silicon Valley. Sverige har også et stort antall startups og innovasjonsbedrifter som vellykket tar steget ut i verden. Med det svenske markedet som springbrett skalerer de opp og ut. Og de har en vekststrategi fra dag én.

I 2014 skrev Casper Claudi Rasmussen en doktorgradsavhandling om vekst i små og mellomstore bedrifter, der han så på hva bedriftene som lykkes i å skape vekst gjør riktig. Sammenlikningen av data fra 1000 gasellebedrifter og 500 tilfeldige selskaper, forteller oss at de selskapene som gjorde det bra, hadde sterke vekstambisjoner og en tydelig plan helt fra oppstarten. De hadde ikke bare en diffus plan om å vokse, men en strukturert plan for hvordan de skulle angripe nye markeder og ta markedsandeler. De forstod også at det i startfasen er nødvendig å prioritere vekst over lønnsomhet, for å kunne bygge en signifikant posisjon i markedet.

En tydelig vekststrategi

Er du en startup med vekstambisjoner er det lurt å styre unna norske navn og grafiske profiler som ikke fungerer utenfor Norges grenser. Men skal man virkelig lykkes ute i verden holder det ikke bare med et internasjonalt brand. Bedriften må også være rigget for internasjonal skalering ved å adressere et stort marked som løser en global utfordring, og jobbe aktivt for samarbeid med andre partnere.

Blant Epicenters medlemmer ser vi at de svenske startupene har en tydeligere vekststrategi. Internasjonal vekst er forankret fra tidlig fase, og alle strategiske valg blir tatt på bakgrunn av spørsmålet «Vil dette valget hjelpe oss mot målet om global vekst?». Det gjelder i ansettelsesprosesser, kundeprosesser og utvikling av nye produkter og tjenester. Du må også tenke internasjonalt i alle partnerskap, kundeforhold og leverandørforhold du oppretter. Har din første kunde også enheter i andre land? Kan du tilby dem samme tjenester der? Det er langt enklere å etablere seg internasjonalt om du har din første kunde på plass før etablering.

Samtidig er det avgjørende å ha en oversikt over hvilke markeder som er tilgjengelig. Hvor kan vi etablere oss, og hvor vil vi møte større konkurranse. Språk, kultur, tidssoner, marked og konkurranse er alle faktorer som må med i en klar strategi før man kan vokse. Om ambisjonen er å tilby tekniske tjenester til et marked i San Francisco bør det være strategisk forankret at man skal inn i verdens mest innovative by med noen av de tøffeste konkurranseforholdene du kan finne. Og byen våkner først når nordmenn går hjem fra jobb.

Det er bedre å bli introdusert, enn å banke på dører

Epicenter startet i Sverige og er nå et internasjonalt veksthus. På Epicenter er det sterk sammenheng mellom vekstambisjoner, strategi og et ønske om internasjonal satsning. Denne tankegangen var en medvirkende faktor til at Ignite Procurement vant Finansavisens Vext-konkurranse i år.

En annen viktig faktor for å lykkes internasjonalt er å være tidlig ute i markedet for å validere og teste løsningene mens de utvikles, samt å forstå kundenes reelle behov og løse disse. Nettverk spiller en stor rolle i denne prosessen. Mange gründere er ikke alltid de med sterkest nettverk, eller størst lyst til å være ute på ulike arenaer for å nettverke. Men den raskeste veien til internasjonal vekst er gjennom gode partnerskap.

Her spiller innovasjonshusene en sentral rolle. Innad i disse kretsene får startups og scaleups en unik mulighet til å knytte verdifulle kontakter og utvide sine nettverk. Og uansett hvor glad man er i å drikke kaffe; det er alltid enklere å bli introdusert enn å banke på dører. Innovasjonshusene kan være den døråpneren og nettverksarenaen norske startups trenger for å lykkes. Det å hente og tiltrekke store mengder kapital tidlig, gjerne fra internasjonale ventureselskaper med lang tidshorisont, er nødvendig for selskaper som vil vokse og da kommer nettverk godt med.

For å lykkes er det først og fremst målrettet innsats over tid, å bygge et godt team og å adresse et globalt marked, som skal til for å bygge et ledende internasjonalt selskap. Vi tror norske startups og scaleups kan ta en viktig og profitabel posisjon i det globale økosystemet. Så sats stort, vær strategisk og vit at verden er din lekegrind. For skal vi lykkes, er vi avhengig av at norske startups og scaleups tar norsk teknologi ut i verden. Vi kan ikke vente på at internasjonale kunder skal komme hit.

Hold deg oppdatert på hva som skjer på Epicenter gjennom å melde deg på nyhetsbrevet vårt her:


5 grunner til å inkorporere arrangementer i forretningsstrategien

Mange selskaper har allerede implementert arrangementer som en del av forretningsstrategien - og med god grunn! Hvis arrangementer ikke allerede er en del av din strategi har vi samlet 5 (av sikkert tusen) grunner til…

Ikke endre den strategiske måten du jobber på uten å snakke med dine ansatte!

Koronapandemien har åpnet muligheten for å tenke nytt og utfordre oss selv på hvordan vi jobber. Mange av verdens største virksomheter har allerede skiftet kurs. Det bør være en vekker for norske virksomheter. Men vi…

Norske tech-startups kan ikke vente på at verden skal komme hit

Kun 28 prosent av norske startups lever lenge nok til å feire 5-årsdagen. Av de som overlever er det kun et fåtall som tar steget ut i verden. Skal norske tech-startups snu denne trenden må…

IP for startups – hva ser investorer etter når det gjelder IP?

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) som patent, varemerke og design kan være strategisk viktig og ha stort verdispakingspotensiale for mange ulike typer selskaper i tidlig fase. Anerkjente studier viser at små og mellomstore bedrifter med…

X
X
X
Skip to toolbar