logo
arrow-icon-left-black
Aug 17, 2020

IP for startups – hva ser investorer etter når det gjelder IP?

Person som peker på en dataskjerm

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) som patent, varemerke og design kan være strategisk viktig og ha stort verdispakingspotensiale for mange ulike typer selskaper i tidlig fase. Anerkjente studier viser at små og mellomstore bedrifter med IP-beskyttelse har over 20% større sjanse for vekst enn tilsvarende bedrifter uten IP-beskyttelse.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) som patent, varemerke og design kan være strategisk viktig og ha stort verdispakingspotensiale for mange ulike typer selskaper i tidlig fase. Anerkjente studier viser at små og mellomstore bedrifter med IP-beskyttelse har over 20% større sjanse for vekst enn tilsvarende bedrifter uten IP-beskyttelse.

Noe av det som kjennetegner de mest vellykkede tech start-ups er ikke nødvendigvis at de har mange rettigheter, men at de har et bevisst forhold til sin IP. De gjør vurderinger om hva som bør beskyttes, samt hvorfor og hvordan det skal beskyttes. I tillegg har de en viss kontroll på hvilke rettigheter konkurrentene har. 

De aller fleste kompetente investorer på jakt etter en god investering er opptatt av IP og vil stille spørsmål knyttet dette. Dersom man kan vise til gode IP vurderinger har man sannsynligvis bidratt til å gjøre virksomheten til et mer attraktivt investeringsobjekt. 

Investorer ser etter noe som er unikt når de skal vurdere hva de skal investere i. Spørsmålet som oftest blir stilt først er: “hvorfor skal vi investere i akkurat dere?”. Egne IP-rettigheter er én effektiv måte å vise at bedriften har noe unikt, samt at nødvendig handlingsrom i markedet er sikret.

Investorer vil ofte se etter følgende: 

 • Har bedriften en bevisst IP-strategi? 
 • Har bedriften egne IP-rettigheter? 
 • Har bedriften kontroll på konkurransesituasjonen og handlingsrommet?

IP-strategi 

En bevisst IP strategi er den viktigste faktoren når man skal tiltrekke seg investorer. 

Dette kan for eksempel være bevissthet rundt egne verdier som er egnet for beskyttelse.  Det kan også være bevissthet rundt hva konkurrenter har av rettigheter og hvor sterk denne beskyttelsen er. IP kan også benyttes som forhandlingskort for å inngå samarbeidsavtaler med konkurrenter og å unngå konflikter senere. 

En god IP strategi er derfor en viktig faktor i bedriftens overordnede strategi og bør være en integrert del av denne. 

Egen IP – Hvilken rettighet bør det søkes beskyttelse for?  

Dette avhenger i stor grad av bransje, konkurransesituasjon, hva man selger, teknologiområde osv. 

IP deles inn i tre registrerbare IP-rettigheter: 

 • Varemerke, som gir beskyttelse for kjennetegn, slik som navn og logo 
 • Designbeskyttelse, som gir beskyttelse for utseendet til et produkt 
 • Patent, som beskytter en teknisk løsning 

Patenter er for eksempel mest aktuelt for bedrifter som utvikler ny teknologi og har en løsning som oppfyller en ny funksjon. Designbeskyttelse er viktig dersom det utforminger av produkter (grafiske eller fysiske) som er unik. Det kan være en viktig faktor for produktet man selger eller som identifikator for bedriften. Varemerker er imidlertid noe nesten alle bedrifter bruker, kanskje uten å være klar over at man faktisk har et varemerke.

Det finnes i tillegg flere rettigheter som ikke kan beskyttes gjennom en formell søknads- eller registreringsprosess: 

 • Åndsverk, som for eksempel bilder, bøker, filmer etc. 
 • Bedriftshemmeligheter  
 • Vern etter markedsføringsloven, som beskytter mot utilbørlig kopiering og utnyttelse 
 • Know-How 
 • Avtaler, for eksempel med ansatte, underleverandører, samarbeidspartnere etc. 

Betydningen av disse ikke-registrerbare rettighetene for bedriften og hvordan de skal håndteres bør inngå i strategiarbeidet. Det forekommer også ofte et samspill mellom ulike typer IP-rettigheter. For eksempel kan ulike trekk ved samme produkt ha beskyttelse som patent, som varemerke, som design og som åndsverk. 

Konkurransesituasjonen og handlingsrommet 

I de fleste tilfeller er det viktig å vite hva slags konkurranse man står overfor. Når det gjelder IP-rettigheter er dette spesielt viktig. Gjør man inngrep i en konkurrents rettighet, kan det i verste fall bety slutten for virksomheten. I alle tilfelle er sjansene store for at man kan bli opphengt i en langvarig rettskonflikt og får store utgifter. 

Det er ikke nødvendigvis slik at man må ha gjennomført en fullstendig FTO, Freedom-to-Operate-undersøkelse, men man må være klar over sine viktigste konkurrenter og om disse har IP-rettigheter som kan være alvorlige hinder for å drive videre. Uten denne kunnskapen er det fort gjort å tråkke feil. 

Sjekk ut Protector IPs webinar om IP-strategi og andre eventer på Epicenter her.


5 grunner til å inkorporere arrangementer i forretningsstrategien

Mange selskaper har allerede implementert arrangementer som en del av forretningsstrategien - og med god grunn! Hvis arrangementer ikke allerede er en del av din strategi har vi samlet 5 (av sikkert tusen) grunner til…

Ikke endre den strategiske måten du jobber på uten å snakke med dine ansatte!

Koronapandemien har åpnet muligheten for å tenke nytt og utfordre oss selv på hvordan vi jobber. Mange av verdens største virksomheter har allerede skiftet kurs. Det bør være en vekker for norske virksomheter. Men vi…

Norske tech-startups kan ikke vente på at verden skal komme hit

Kun 28 prosent av norske startups lever lenge nok til å feire 5-årsdagen. Av de som overlever er det kun et fåtall som tar steget ut i verden. Skal norske tech-startups snu denne trenden må…

IP for startups – hva ser investorer etter når det gjelder IP?

Beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) som patent, varemerke og design kan være strategisk viktig og ha stort verdispakingspotensiale for mange ulike typer selskaper i tidlig fase. Anerkjente studier viser at små og mellomstore bedrifter med…

X
X
X
Skip to toolbar