logo

Epicenter ligger sentralt i Oslo, Helsinki og Stockholm. Våre medlemmer, være seg entreprenører, raskt voksende selskaper eller etablerte selskaper, møtes for å samarbeide, lære og vokse. Kjernen av det Epicenter utvikler, stammer fra våre gründere sitt ønske om å hjelpe selskaper med å være innovative, og å finne sitt eksistensgrunnlag. Det hele startet i Stockholm i 2015, og vi har nå vokst inn i fire markeder. For å sikre at du vokser inn i framtiden trenger du de riktige partnerne, de riktige verktøy og de riktige metodene. Her kommer vi på banen. Epicenter utstyrer deg med en arena hvor du treffer potensielle partnere, lærer deg og dine ansatte ny kunnskap som kan være framtidsrettede verktøy og metoder. Velkommen til Epicenter!

Epicenter ligger sentralt i Oslo, Helsinki og Stockholm. Våre medlemmer, være seg entreprenører, raskt voksende selskaper eller etablerte selskaper, møtes for å samarbeide, lære og vokse. Kjernen av det Epicenter utvikler, stammer fra våre gründere sitt ønske om å hjelpe selskaper med å være innovative, og å finne sitt eksistensgrunnlag. Det hele startet i Stockholm i 2015, og vi har nå vokst inn i fire markeder. For å sikre at du vokser inn i framtiden trenger du de riktige partnerne, de riktige verktøy og de riktige metodene. Her kommer vi på banen. Epicenter utstyrer deg med en arena hvor du treffer potensielle partnere, lærer deg og dine ansatte ny kunnskap som kan være framtidsrettede verktøy og metoder. Velkommen til Epicenter!

 
 

Mission

Årsaken til at vi går på jobb hver dag.

Epicenter ønsker å hjelpe alle våre medlemmer til å vokse. Som selskaper, som profesjonelle aktører i markedet, og som individer.

Vision

Er du klar for å bli med på reisen?

Vi tror på en bedre verden hvor mennesket spiller hovedrollen for hvordan teknologi skal utvikle individer og samfunn.

Epicenter minner meg om en campus på et stort universitet. Folk jobber, lærer og deler ideer sammen, i en pulserende og inspirerende atmosfære med uendelige muligheter til å utvide din egen kunnskapshorisont gjennom spennende arrangementer og medlemmer.

Sigrun Syverud CEO & Co-founder FJONG
X
X
X
Skip to toolbar